25.09.2019

EEN STRATEGISCHE MEESTERZET

EEN-STRATEGISCHE-MEESTERZET

RAUWCC VAART UIT MET NIEUWE BUSINESSPARTNER

'We zaten jarenlang in een veilige haven. Alleen, we kwamen die haven maar niet uit.' Maarten Reijgersberg koos op 1 juli 2016 het ruime sop - met een nieuwe businesspartner. In een gelijkwaardige samenwerking volgt ondernemer en investeerder Jeroen Soeterbroek als nieuwe aandeelhouder de Belgische Cronos Groep op. 

Soe­ter­broek, directeur van digital agency Connect Holland, houdt van vernieuwen en van bouwen. 'Ook met RauwCC bouwen we verder aan een mooi bedrijf, met klanten die er graag komen en écht geholpen worden. Want je moet altijd denken aan het einddoel van de op­dracht­ge­ver.'

'Maarten en ik hadden al snel een klik', legt Soe­ter­broek uit. 'We zijn beide eerlijke, gevoelige on­der­ne­mers die het voordeel inzien van een lokaal ge­or­ga­ni­seer­de bundeling van krachten. En ik was altijd al ge­char­meerd van de be­na­der­baar­heid en de Rot­ter­dam­se men­ta­li­teit van RauwCC.'

Over de samenwerking
Behalve de over­een­kom­sten zijn de kersverse za­ken­part­ners op sommige vlakken juist compleet anders; daar waar Re­ij­gers­berg vooral inventief en creatief is, is Soe­ter­broek meer be­drijfs­ma­tig en or­ga­ni­sa­to­risch ingesteld. Waar de een soms impulsief handelt, doet de ander dat juist be­dacht­zaam. 'Door die te­gen­stel­lin­gen zijn we enorm com­ple­men­tair', kwam Re­ij­gers­berg al snel achter. 'Niet alleen als persoon, maar ook in de dienst­ver­le­ning van onze bedrijven voelen en vullen we elkaar perfect aan.' 

RauwCC blijft zelfstandig
Vooralsnog vinden Re­ij­gers­berg en Soe­ter­broek hun part­ner­ship "stra­te­gisch gezien een meesterzet". Connect Holland en RauwCC zullen daarin nauw sa­men­wer­ken maar, zo sluit Soe­ter­broek af: 'Het mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie­deel blijft bij RauwCC, dat zelf­stan­dig blijft met de be­drijfs­cul­tuur die hen zo eigen is. Daar moet je vooral niets aan veranderen.'

Meer blogs