Niels Rauwcc
25.09.2019

HET ECHTE VERHAAL VIND JE OP STRAAT

Waar we eerst achter ons bureau bleven zitten, vertrouwend op het wonder van technologie, gaan we nu weer vaker ouwerwets zelf op pad. Op reportage, naar de mensen toe. Want de echte verhalen vind je op straat. Socialmediajournalistiek als verlengstuk van onze dienstverlening.  

Zoals Maarten tien jaar geleden begon, toen RauwCC nog een een­mans­zaak was, gaan we als inmiddels achttienkoppig com­mu­ni­ca­tie­bu­reau de laatste tijd steeds vaker zelf op pad. Met pen en papier, foto- of vi­deo­ca­me­ra. Op reportage, naar de mensen toe. Het momentum vraagt om relevante, au­then­tie­ke content en er is budgettair ook vaak meer ruimte om daar écht tijd in te steken.
Even voor de dui­de­lijk­heid: ik heb het hier over con­tent­cre­a­tie náást de productie van bij­voor­beeld motion graphics, in­fo­grap­hics en corporate identities. Het is een onderdeel van het to­taal­pak­ket aan mo­ge­lijk­he­den dat we vooral gericht op social media inzetten.

Zelf ook schuldig
We zagen enkele jaren geleden de opmars van apps, bots, platforms en hardware. Tools die gebruikers in staat stelden eenvoudig, snel en relatief goedkoop content te creëren. Smartpho­nes met steeds betere camera’s aan boord waarmee je via Instagram en zijn filters be­hoor­lij­ke foto’s weet te maken. Robots die ge­au­to­ma­ti­seerd tweets plaatsen of gewenste Instagram-accounts volgt. Het resultaat? Content die vaak niet echt origineel en van dubieuze kwaliteit is. So­ci­al­m­e­dia­be­rich­ten die nauwelijks spontaan of ge­loof­waar­dig zijn. Omdat het “social” was maakten we ons er zelf ook schuldig aan. Het pastte in het tijdsbeeld en binnen de mo­ge­lijk­he­den van de op­dracht­ge­ver.

Eigen content is king
Kortom, we bleven te vaak achter ons bureau zitten, ver­trou­wend op het wonder van tech­no­lo­gie met zijn bots, business managers en so­ci­al­m­e­di­a­mo­ni­to­ring-, analyse- en web­ca­ret­ools. Die tijd is niet voorbij, we gaan er alleen veel se­lec­tie­ver mee om. Doen het alleen als het echt relevant en effectief is, of bud­get­tech­nisch niet anders kan. Maar bij voorkeur: schiet je eigen foto's of video's, schrijf je eigen teksten (zie Eric's ‘Maak je eigen shit’). Eigen content is king. En publiceer die op het moment dat de doelgroep actief is.

Geestige oneliner
De beste en meest effectieve content zit namelijk dicht op de doelgroep, is oor­spron­ke­lijk en uniek. Door contact te maken met je doelgroep - de doelgroep van de op­dracht­ge­ver - of de op­dracht­ge­ver zelf, haal je het beste materiaal naar boven. Of het nou tekst, fotografie of video is. En ja, we fo­to­gra­fe­ren en filmen nog steeds zoveel mogelijk zelf, maar zorgen hierbij wel voor te beschikken over de best mogelijke foto- en vi­deo­ca­me­ra’s, ge­luids­op­na­me-apparatuur en na­be­wer­kings­pro­gram­ma’s, bediend door de meest ervaren me­de­wer­kers. Voor wat schrijven betreft, als er tijd is voor een één-op-ééngesprek, haal je er altijd meer uit wanneer het recht­streeks uit de mond van de persoon in kwestie komt. Dan pik je wél die ene coole quote of geestige oneliner eruit.

Balanceren tussen kunnen en willen
Vóór alles is con­tent­cre­a­tie bij ons een teamaan­ge­le­gen­heid waarbij iedereen op onderdelen doet waar ie het beste in is: fotografie, copy, animatie, video, design, con­cept­be­wa­king, overzicht, controle, planning, klant­con­tact. Te­ge­lij­ker­tijd hebben we intensief contact onderling om het beste resultaat te krijgen, intern en extern.  

We kunnen veel, en zijn altijd bezig ons te verbeteren - op welk gebied dan ook. We realiseren ons wel degelijk waar de be­per­kin­gen liggen en laten dan ook niet na de besten in hun vakgebied in te schakelen als concept en format daarom vragen, en het budget dat toelaat.
Ons team is misschien niet groot, maar wel goed op elkaar afgestemd en ingespeeld. Ik ben er van overtuigd dat wij met eigen mensen en middelen al het verschil maken voor onze op­dracht­ge­vers.

Meer blogs