Niels Rauwcc
26.09.2019

HIGHLIGHTS #SMWNL DAG 1

Blog header SMWNL dag 1zonder copy

'SOCIAL & INNOVATION IN GOVERNMENT'

14-11-2018 | Beeld en Geluid (voorheen COMM) in Den Haag

Vandaag stond in het teken van wat social media en innovatie kan betekenen voor overheden. Met enkele sterke nationale en internationale cases en presentaties werd een beeld geschetst van wat er nu (al) gebeurt. Hoe gemeenten en politie - maar bijvoorbeeld ook de Verenigde Naties - slim, vernieuwend en goed doordacht communiceert om hun doelen te bereiken.

#PRO247

Hoe laat je als politie zien wat je werk nou echt inhoudt? Goede vraag. Die is alleen nooit gesteld, totdat #PRO247 startte. #PRO247, de ver­za­mel­naam voor vi­deo­con­tent voor de politie, eenheid Rotterdam, begon namelijk ‘per ongeluk’. Een actievideo geschoten door enkele agenten werd, met toe­stem­ming, geplaatst op YouTube en dat was een instant succes.
De video’s laten het po­li­tie­ver­haal zien op een andere manier. Van dichtbij, eerlijk en soms con­fron­te­rend of zelfs schokkend. Er wordt gefilmd via bodycams, helmetcams of dash­board­cams. Denk aan: een aanhouding, een reanimatie of ingrijpen om een potentieel ge­vaar­lij­ke situatie te verijdelen. Actie, emotie en resultaat zijn vaste onderdelen van zo’n video. Of zoals spreker Nathan Okkerse het verwoord, drie elementen die er altijd in moeten: vertel, verbaas, vernieuw. Volgens hem werkt het juist omdat het idee van onderaf kwam. De basis voor succes, legt hij uit. Start op de werkvloer en luister goed naar je mensen. Dan is er draagvlak. Zijn tip voor andere or­ga­ni­sa­ties: ‘Durf te doen vanaf de werkvloer met mensen die willen en het kennen/​kunnen’.

‘Onze tunnel’

Helemaal in het verlengde hiervan ligt de case over de Maastunnel. Sa­men­wer­ken­de partijen schoven aan voor een pre­sen­ta­tie en pa­nel­dis­cus­sie over de com­mu­ni­ca­tie rond de renovatie van de Rot­ter­dam­se moeder aller tunnels. RauwCC’s Manon vertelt hoe de gemeente Rotterdam door nauw en ge­lijk­waar­dig sa­men­wer­ken met betrokken partijen - bouw­on­der­ne­min­gen, com­mu­ni­ca­tie­bu­reaus en media - en veel durf het sentiment omboog van ronduit negatief naar hart­ver­war­mend en on­der­steu­nend.
De Maastunnel werd ‘Onze tunnel’. De com­mu­ni­ca­tie ging en gaat over trots en eer­lijk­heid. ‘We vertellen wat er gebeurt, ook als het niet goed gaat.’ Door de tunnel een eigen identiteit te geven, staat het project wat meer los van de gemeente en heeft het de kans gekregen een grote hoe­veel­heid zeer trouwe fans te krijgen. Andere kern­woor­den voor succes: snel inspelen op de ac­tu­a­li­teit, dicht op het werk zitten en content met een goede mix van nut, noodzaak en fun.
Wat de betrokken partijen er zelf van vinden: ‘Uniek. We hebben veel van dit soort projecten gedraaid, maar nog nooit een waar zo actief werd sa­men­ge­werkt en met zoveel lef werd ge­com­mu­ni­ceerd.’

One Young World Summit

One Young World Summit is een wereldwijd evenement voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Elk land is ver­te­gen­woor­digd en grote kwesties als vrede en oorlog worden besproken en overlegd. In 2018 de schone taak aan de stad Den Haag om dit event te hosten.
Sprekers Herbert Brinkman en Sibel Kilinc van gemeente Den Haag stelden zichzelf twee hoofd­doe­len. Ten eerste: deelnemers aantrekken om later nog een keer terug te komen naar deze stad, maar dan als toerist. Dit is namelijk precies de doelgroep die Den Haag wil aantrekken. Ten tweede profileert Den Haag zich als ‘City of peace and justice’. Dit evenement sluit daar naadloos op aan. De ope­nings­ce­re­mo­nie is bij­voor­beeld groots aangepakt rondom het Vre­des­pa­leis.
Daarnaast hebben Herbert en Sibel een am­bas­sa­deurs­pro­gram­ma opgezet, waarmee ze de kans gaven om deel uit te maken van dit evenement aan jongeren die zich de dure tickets niet kunnen ver­oor­lo­ven. Deze am­bas­sa­deurs zetten ze ook nog eens in voor de social media. Puur en authentiek vertellen zij hun verhalen. Voor, tijdens en na het event. Met ver­schil­len­de storylines waar veel grote bedrijven en namen bij zijn aangehaakt. De volgers op Facebook stegen met 124 procent en deze posts bereikten in totaal 379.614 mensen. Het In­st­agram­ac­count ging van 893 naar 2456 met een IPM-score van ruim 80. Ook op Twitter bereikten ze nog eens 495.184 mensen en werden 1.337 keer genoemd in berichten van anderen. Hun twee grootste learnings? Selecteer je am­bas­sa­deurs (deels) op hun so­ci­al­m­e­dia-skills. Als ze hier nog niks over weten heb je toch wel wat extra werk als je verwacht dat ze al heel goed zijn. Ten tweede: branded content werkt! Zoek goede mensen en vertel je verhaal. Zo echt en authentiek mogelijk.

Van VN naar VR

De Verenigde Naties doen wereldwijd belangrijk werk om de vrede te bewaren. Om dat verhaal bekend te maken werkten ze eerst nogal con­ven­ti­o­neel, om hun ‘millenium de­vel­op­ment goals’ te behalen. Dat was vooral zenden zonder beleving. Kristin Gutekunst vond dat het anders moest en kon. ‘We hebben veel geleerd van Humans of New York. Eerlijk en neutraal.’ Met deze gedacht en een ex­pe­ri­men­te­le aanpak nam ze een aanloop naar de nieuwe ‘sustai­na­ble de­vel­op­ment goals’ die voor 2016 - 2030 zijn vastgelegd.  
‘Mensen probeerden het verhaal wel te vertellen, maar het kwam niet echt aan. Pas als je het door hun ogen ziet, van zo dichtbij mogelijk, dan besef je wat er echt gebeurt. Voor ons is VR de beste manier gebleken.’ De VN maakte een aantal in­druk­wek­ken­de 360 VR-producties in con­flict­ge­bie­den, een vluch­te­lin­gen­kamp in Syrië en een vre­des­mis­sie in Congo bij­voor­beeld. En dat werkt. ‘VR is het dichtst bij wat je ooit kan komen. Het is educatie en emotie. En, hoe meer immersive de content des te hoger de donaties. VR is de beste tool om een per­soon­lijk verhaal te vertellen - het dompelt je echt onder, het raakt je hart. Het is authentiek. Voor de UN is dit belangrijk omdat veel mensen niet weten wat pea­ce­kee­ping is, hun eigen per­soon­lij­ke verhaal en dat van de mensen die er baat bij hebben.’
Vanuit holistisch per­spec­tief: ‘We leren van wat we gedaan hebben, we willen niet meer dezelfde fouten maken en die verhalen delen we graag met toe­kom­sti­ge generaties. VR heeft de impact om het verschil te maken.’

Benieuwd naar VR van de UN? Bekijk dan Under the blue helmet, life as a UN peacekeeper. Via YouTube of helemaal immersive tot en met vrijdag in COMM, met de VR-bril.

Influencer-marketing 2.0

‘Influencer-marketing is nog maar net begonnen,’ vertelt Lisa Bin­der­ber­ger, founder van het Oos­ten­rijk­se Boom Creative Lab. ‘Maar hoe benut je het volle potentieel?’ Ze vertelt vanuit haar eigen ervaringen aan de hand van de case Salz­bur­ger­land, een campagne voor de promotie van deze regio.
In 2015 begonnen ze met instagram, via een user generated account. ‘Dat was toen nieuw. We wilden groot denken en starten de grootste fotoshoot van Europa.’ Hoe? Door zeer selectief 100 in­flu­en­cers uit te nodigen om weekends door te brengen in Salz­bur­gen­land. In­ter­na­ti­o­na­le en lokale. Doel: een jonger publiek trekken naar een prachtige, maar tra­di­ti­o­ne­le va­kan­tie­om­ge­ving. Ach­ter­lig­gen­de gedachte: sharing is the new selling. Oftewel, social first. Want zoals een bekende influencer ooit zei: Je bent maar 10 kliks verwijderd van het boeken van je volgende trip.
De hashtag #myin­sta­week­end werd gedropt en geclaimd. Wat bleek, de in­flu­en­cers hielpen de bekendheid van het Al­pen­ge­bied naar grote hoogte te tillen. En het houdt nog steeds aan, ook na vier jaar.
Er zijn dan ook heel wat learnings om te delen: ‘Influencer-marketing werkt het best als je een lan­ge­ter­mijn­re­la­tie met hen aangaat. En benader ze per­soon­lijk, niet per anonieme mailing. Laat ze hun eigen cre­a­ti­vi­teit gebruiken, vertel ze niet wat ze moeten fo­to­gra­fe­ren. Plan niet alles, dus bij­voor­beeld geen diner op een vast tijdstip. Dan ontstaan spontaan de mooiste momenten en dus beelden.’  

Conclusie? Durven doen. Mensen die durven te ondernemen binnen een overheid bereiken het meest: zij die met ver­nieu­wen­de ideeën en middelen risico nemen. En tenslotte, in alles sessies kwamen enkele opvallende voor­waar­den voor succes terug: houd het oprecht, trans­pa­rant en menselijk. Succes.

Meer blogs