Niels Rauwcc
26.09.2019

HIGHLIGHTS #SMWNL DAG 3

Blog header SMWNL dag 3 zonder copy

'SOCIAL & INNOVATION IN SOCIETY'

16-11-2018 | Beeld en Geluid (voorheen COMM) in Den Haag

En voor je het weet is het dan ineens vrijdag. De laatste dag van Social Media Week Holland. Thema: social & innovatie in society. Goed gevuld en druk bezocht. Van jongerencampagnes in de bouw, een workshop over inhakers en een keur aan marcom-termen: ‘athlete driven marketing’, growth hacking en Meme-ology 101. Ingewikkeld? Lees hieronder alle ins-and-outs.

Je Gaat Het Maken (in de bouw)

Er is een schreeuw om mensen in hands-on- en technische beroepen, dus ook in de bouw. Bran­che­ver­e­ni­ging Bouwend Nederland klopte bij RauwCC aan om deze kwestie vanuit de com­mu­ni­ca­tie­kant stra­te­gisch aan te pakken. 
Kathelijne Koster (Bouwend Nederland) en Emily Koning (RauwCC) pre­sen­teer­den de jon­ge­ren­cam­pag­ne Je Gaat Het Maken. Goed onderbouwd gingen ze aan de slag om de kansen in de bouw te laten zien. Niet alleen aan jongeren, maar ook aan hun ouders. Die spelen een grote rol in de studie- en car­ri­è­re­keu­zes van hun kroost.
Een goede strategie was dus belangrijk, want elke doelgroep kent zo zijn eigen kanalen. En het ging breder dan social media, het volledige pakket aan online en offline werd benut. Voor jongeren vooral video en Instagram, maar ook posters op scholen. Voor de ouders meer Facebook, maar ook een stand op de Libelle Zomerweek. Zo zie je dat er meer relevant is dan je vooraf zou bedenken.
Er werd gebruik gemaakt van in­flu­en­cers, bouw­vlog­ger Jorn en Kaj Gorgels bij­voor­beeld. Bijzonder: Instagram is volledig in de handen van jongeren. Lastig misschien om uit handen te geven, maar het effect is tweemaal zo groot. 
Hoe groot? In oktober kopte het nieuws: ‘Meer jongeren kiezen voor de bouw.’ En nee, dat is niet zomaar te koppelen aan deze campagne. Maar het is wel goed nieuws!

How athlete driven media & messaging is impacting today's society

Sport­mar­ke­teer Thomas van Schaik vertelt over de invloed van sport en atleten. ‘Sportclubs en atleten hebben altijd al een grote invloed gehad op ons leven, en brengen emoties naar boven.’ Door deze closeness en au­then­ti­ci­teit kan een merk zich succesvol linken aan een atleet of sportclub.
Van Schaik heeft brede ervaring in de sport­bran­che en is - en vertelt - ge­pas­si­o­neerd over sporters en de kansen die er liggen om de in­te­res­san­te verhalen van atleten te vertellen. ‘De opkomst van social media biedt ook in de sport­bran­che veel kansen. Atleten krijgen nu als individuen een platform om aan hun naam en merk te werken. Het bereik dat sporters genereren bewijst de enorme invloed die deze kunnen hebben. Social media biedt ze een platform om global issues als racisme, gezondheid en duur­zaam­heid op de kaart te zetten.’
En wat zijn de learnings die we hier uit kunnen halen? ‘Benut de kansen die social media biedt door authentiek en close bij de fanbase te zijn.’ Maar let op, en hier sluit Van Schaik indachtig het we­reld­wij­de thema van Social Media Week in het Engels af: ‘Social media allows us to be closer to the ones far away, but brings us further from the ones close to us.’

Beter scoren met inhakers

Het einde van de ochtend stond in het teken van inhakers. Oftewel, het slim inspelen op ac­tu­a­li­tei­ten via social media. Je weet wel, het is Koningsdag en heel Nederland wacht in spanning af welke jurk Máxima dit jaar aan heeft. Heineken weet dat natuurlijk allang: ‘Yellow en gold.’ Dat dus.
In een volgepakt Lab werd keihard ge­brain­stormd, na een inleidende pre­sen­ta­tie over wat het fenomeen precies inhoudt en hoe je daar succesvol gebruik van maakt. Want wist je dat berichten die inhaken 2,3x zo goed scoren als “standaard”-berichten? Precies. Aan de slag. Na een kleine twee uur waren er vier inhakers in concept uitgewerkt met de hulp van de copy-, content- en beeld­spe­ci­a­lis­ten van RauwCC. Elk voor een ander bedrijf of or­ga­ni­sa­tie - ook met meer gevoelige inhoud. Uitdagend, want inhaken staat niet altijd gelijk aan lachen. Wel aan impact.
Sowieso ging iedereen met ideeën en ge­ïn­spi­reerd de deur uit, met name MS Fonds, Ooms Ma­ke­laar­dij, GGZ en Active Floor hadden elk een concrete so­ci­al­m­e­dia­post in hun zak bij het verlaten van de zaal. Allemaal winnaars.

A Power Session on Growth Hacking

Wat als je als bedrijf wil groeien, jezelf wil verbeteren, dichter bij je klant wil staan? Hoe tackle je die groei? Regan Kirk, Lead Growth Hacking Trainer van Growth Tribe, begint bij het begin. ‘Het digitale gat wordt steeds groter. Blockchain? AI? Je moet je me­de­wer­kers computer-proof maken. Die moeten mee met de nieuwste manieren van werken.’
Want, eenmaal zover, kun je aan de slag met het sleu­tel­woord van de sessie: rapid experimentation. Snel ex­pe­ri­men­te­ren, dus. De grootste en meest suc­ces­vol­le bedrijven op aarde doen dit continu, elke dag. Waarom? Een voorbeeld. Als metafoor draagt Kirk aan: Takeru Kobayashi - we­reld­re­cord­hou­der hotdogs eten binnen één minuut. Een iele man van 1.73 meter die 53 kilo woog versloeg reuzen van kerels. Hoe? Door slimmer te zijn, vooraf te ex­pe­ri­men­te­ren en zijn techniek te ver­vol­ma­ken. En dan toeslaan. Dus ook als je klein bent kun je door snelle ex­pe­ri­men­ten uit te voeren grote stappen maken.  
Lo­gi­scher­wijs is niet elk experiment een succes. In­te­gen­deel, 70 procent faalt. Maat het gaat om die 30 procent die je successen brengt en vooruit helpt. Want, zegt Jeff Bezos, CEO van Amazon: ‘Being wrong might hurt you, but being slow will kill you.’
Dus test op kleine en simpele schaal, kijk wat er gebeurt - tweak het een beetje - kijk weer en zo verder. Tot het werkt. Als je com­mu­ni­ceert, kijk dan wat klanten verwachten van je product of dienst en hoe zij dat om­schrij­ven, niet hoe jij denkt dat het moet zijn. Oftewel ken je klant, voordat je aan de slag gaat. Dat is misschien nog wel de grootste les.

De nieuwe digitale taal: meme-ology

De volgende spreker werd in de steek gelaten door de weers­om­stan­dig­he­den in Londen. In plaats van een fysiek bezoek aan Den Haag sprak Reddit’s Joe Federer via een online-verbinding de grote zaal toe.
Reddit is een online netwerk van in­di­vi­du­e­le com­mu­ni­ties. Volgens henzelf: the internet’s home for conversation. ‘Daar kun je jezelf zijn. Want het gaat om de com­mu­ni­ties waarin jij ge­ïn­te­res­seerd bent. Jouw feed is uniek.’
Maar meme’s dus. Wat zijn dat eigenlijk? Federer verwijst graag naar de Britse etholoog, evo­lu­tie­bi­o­loog en populair-we­ten­schap­pe­lijk schrijver Richard Dawkins: ‘A gene is a basic unit of DNA.’ En dus is een meme: a basic unit of ideas. Even googlen: De term internetmeme is een neologisme dat gebruikt wordt om een concept te beschrijven dat zich via het internet van persoon tot persoon verspreidt. De term refereert aan het concept van meme, hoewel deze term een veel bredere categorie van culturele informatie aanduidt.
Lange tijd was de vaste vorm van een meme een foto met kapitale tekst in wit boven en onder in het beeld. Nu zijn het vooral gif’s. Sommige populaire meme’s worden een template voor nog meer meme’s, wanneer com­mu­ni­ties er met een vleugje photoshop hun eigen draai aan geven. ‘Framing door meme-machines’, noemt Federer dat. ‘Het werkt vooral als merken durven te lachen om zichzelf. En ook andere merken durven com­pli­men­te­ren. Bedrijven die alvast een stap richting de toekomst willen nemen.’ 
Maar, een meme moet wel authentiek overkomen, dus denk vanuit je brand. De meme-cultuur past niet per se bij elk merk. En ten slotte, meme’s moeten licht zijn - makkelijk te delen. Samengevat zijn de volgende drie punten essentieel voor een suc­ces­vol­le meme: De vorm is net zo belangrijk als de boodschap zelf,  dus zoek naar vormen die organisch goed scoren. De content moet zich thuis voelen in de online omgeving. En - we horen het vaker vandaag - de beste manier om succes te hebben is waarde toevoegen.

Inderdaad, waarde toevoegen is waar­schijn­lijk de meest gehoorde term vandaag en misschien wel van de afgelopen dagen. Wil je iets van iemand? Biedt dan eerst iets van waarde voordat je iets terug kunt verwachten. Daarnaast waren veel gehoorde termen, aan­slui­tend op het dagthema ‘social & innovation in society’: vertrouwen, testen en ex­pe­ri­men­te­ren, snelheid (now is wow) en focus. Tot volgend jaar?

Meer blogs