Maud Brouns
25.09.2019

INSPIRATIE OM ANDEREN TE INSPIREREN

1703-Blog-Header-Maud

Mijn functieomschrijving bij RauwCC is: designer. Of, zoals je op verjaardagen vertelt: ik geef visuele ideeën vorm in verschillende media. Tja. Of ik er goed in ben? Een goede designer is iemand die problemen oplost, iets er mooier uit laat zien en zijn/haar omgeving inspireert.

En hoewel het woord ‘inspiratie’ me soms behoorlijk de kriebels bezorgt, is het óók een term die ervoor zorgt dat ik me ontwikkel in het creatieve werkveld.

Emoties omzetten
Het zal voor veel designers herkenbaar zijn dat er continu nieuwe af­beel­din­gen, video’s of posts online staan om ons te voorzien van nieuwe informatie en inspiratie. Zo ook voor mij. Maar het is de indirecte (meestal offline) inspiratie die mij uit­ein­de­lijk tot een betere designer maakt.

Een sterk concept, een visie of idee dat ik niet direct kan toepassen in mijn werk, maar me wél aan het denken zet. Iets wat alle zintuigen prikkelt en een emotie losmaakt die ik in een later stadium omzet en toepas als designer.

Verbreed je blik
Hoe zich dat concreet uit? Begin 2017 was ik in de Kunsthal in Rotterdam voor een expositie van de Duitse fotograaf Peter Lindbergh. Tijdens zo’n expositie kijk ik niet alleen naar zijn werk, maar ontdek ik steeds meer zijn fi­lo­so­fi­sche benadering. Ik was al langere tijd ge­ïn­spi­reerd door zijn zwart-wit­por­tret­ten van iconen uit de modewereld, maar wat me echt fascineert is zijn ver­nieu­wen­de denkwijze in de fotografie. Door de modewereld bewust te vermijden houdt Lindbergh afstand om fris te kunnen reageren op invloeden van buitenaf. Hij zegt daarover: ‘Je kunt niet zomaar alles wat er in de wereld gebeurt negeren. Het zou niet uitdagend zijn als mo­de­fo­to­gra­fie alleen maar over mode zou gaan.’

Dat is precies de reden waarom we als designers verder moeten kijken dan onze neus (of muis) lang is. Trends kun je volgen en kopiëren, maar een unieke stijl en aanpak ontwikkel je helemaal zelf. Dat uit zich niet alleen in design, maar in alle vormen van kunst, mode, muziek en interieur. Je per­soon­lijk­heid als designer is net zo belangrijk als wat je uit­ein­de­lijk levert aan de klant. Je bent je eigen vi­si­te­kaart­je.

Kritisch kijken
Over mode en fotografie gesproken: in het najaar van 2013 kwam ik in aanraking met het merk Ace & Tate. Je kent het vast; hippe brillen voor een be­la­che­lijk lage prijs. Wat Ace & Tate zo bijzonder maakt? Het gaat veel verder dan eerder genoemde usp’s en het visuele design - wat er overigens erg goed uitziet. Het is de manier waarop het concept is bedacht en ontwikkeld. Een eenvoudig idee, uitgedacht en uitgewerkt tot in de kleinste details.

Het inspireert me dat er een bedrijf is dat op zo’n unieke manier de bril­len­in­du­strie bin­nen­drong. Ik realiseer dat het mij hielp om in mijn ont­wik­ke­ling als designer kritischer te kijken naar de kracht van een idee en daar als een kapstok alles aan te kunnen hangen. Door design niet alleen in visuele vorm te zien, maar ook in denkwijze en emotie kun je mensen echt betrekken in de dingen die je maakt. Zo ben je niet alleen de uitvoerder van ideeën, maar ook in staat een kritische blik te hebben op het concept erachter.

Contrasten zoeken 
Veel mensen zullen het met me eens zijn als ik vertel dat muziek een grote in­spi­ra­tie­bron is. Muziek is emotie en emotie maakt dingen bij je los. Wat ik nou het tofst vind? Dat gevoel is bij iedereen anders. Een in­spi­re­rend voorbeeld vind ik de sa­men­wer­king tussen Amsterdam Dance Event (ADE) en De Nationale Opera van vorig jaar. Neem twee ultiem con­tras­te­ren­de stijlen, elek­tro­ni­sche muziek en opera, en verbind deze twee met elkaar. En je krijgt een voor­stel­ling waarin het beste uit twee werelden samenkomt en een podium krijgt.

Juist die sa­men­wer­king tussen kun­ste­naars met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den is erg in­spi­re­rend en ver­fris­send. Als je dit spiegelt aan design kun je op dezelfde manier te werk gaan. Contrasten opzoeken in stijl, vorm en kleur waardoor bijzondere ontwerpen ontstaan. Enorm in­spi­re­rend om ook toe te passen in mijn werk.

Huiswerk
Ik kan nog tientallen voor­beel­den noemen, maar wat is nu de kern­bood­schap van mijn verhaal? Twee woorden: anderen inspireren. En laten zien hoe ik mezelf ontwikkel als designer. Niet alleen in mijn werk, maar ook in mijn per­soon­lijk­heid zodat ik emoties en gevoel kan vertalen naar een eind­re­sul­taat.

Aan iedere lezer daarom het advies: kijk eens op een andere manier naar een concept, kunstenaar, modemerk of stad. Of naar iets wat je anders links laat liggen. Dát vind ik een van de be­lang­rijk­ste aspecten van mijn vak. Want juist daardoor ontstaan er mooie dingen en bijzondere ideeën. Ook als je geen designer bent.