02.03.2020

#SMWNL 2019 HIGHLIGHTS DAG 1

1911-RCC-Blogbeeld-SMWNL-v01

Dag 1 stond vooral in het teken van influencers, authenticiteit en nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken. Want hoe val je nog op tussen de contenttsunami’s die elke dag voorbij komen? Nou, met een duidelijke boodschap, een virtuele influencer of gewoon, door betrouwbaar en ‘real’ te blijven kom je al een heel eind. Zolang het verhaal maar staat als een huis.

#Rabofoodie - Marianne Bruyn
'Wie bankiert hier bij de Rabobank?', begint Marianne Bruyn. De helft van de handen gaan omhoog.  'En wie weet dat Rabobank veel inzet op food en duur­zaam­heid?' Er valt een stilte. 'En precies dít was de reden dat ik vier jaar geleden bij de Rabobank begon!'

De Rabobank. Bij velen bekend als een be­trouw­ba­re partner voor hypotheken. Je spaargeld. Een lening, misschien. Maar niet per se een plek die zich bezighoudt met duur­zaam­heid. Terwijl dit volgens merk­stra­teeg Marianne Bruyn al wél een tijdje speelt. 'Maar Rabobank is bescheiden, dus bij het naar buiten brengen van hun duurzame doel­stel­lin­gen konden ze wel wat hulp bij gebruiken.'

Voeding voor de toekomst en creatieve impact maken. Dát waren de punten waar Marianne mee aan de slag ging. In 2050 zijn we met 10 miljard mensen op de wereld. En die monden moeten we allemaal vullen. Sinds drie jaar vaart Rabobank daarom een nieuwe koers: de Food Forward-strategie. Samen met on­der­ne­mers, con­su­men­ten, studenten en overheid zoekt Marianne naar op­los­sin­gen voor het uitdagende voed­sel­vraag­stuk. De be­lang­rijk­ste stap om volgers mee te nemen in deze koers? On- en offline sa­men­wer­ken met in­flu­en­cers en me­dia­part­ners. 

De uitdaging voor Marianne was awareness creëren, vooral om het feit dat veel mensen niet wisten dat Rabobank zo inzet op duur­zaam­heid. Ze sloegen de handen ineen met drie bekende am­bas­sa­deurs om de boodschap te delen: blogger en foodie Rens Kroes, chef Estee Stroker en vlogger Kalvijn Boersma. 'En ja, dat was best spannend. De board geloofde nog niet in de kracht van in­flu­en­cers en ik had maar één kans om te laten zien dat dit een goede zet zou zijn', aldus Marianne. Samen met de in­flu­en­cers bepaalde ze de toon, richting en boodschap. De in­flu­en­cers kregen me­dia­trai­ning. Q&A-lessen. Want alleen zo betrek je am­bas­sa­deurs bij je merk en creëer je langere sa­men­wer­kin­gen.    

Zeven maanden verder blijkt de Digital First strategie van Marianne een geslaagd project. De bank is van ‘oranje’ in ‘groen’ gekomen op het gebied van duur­zaam­heid en op de social kanalen is meer be­trok­ken­heid en beweging dan ooit. Conclusie? In­flu­en­cers inzetten loont. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. 'Zorg dat de am­bas­sa­deurs bekends zijn met je brand, het verhaal, de missie en je doelen. Leg alle afspraken vast wat betreft content, steek voldoende tijd en aandacht in de collab en geef de in­flu­en­cers binnen de voor­waar­den creatieve vrijheid. En ja, sa­men­wer­kin­gen zijn ar­beids­in­ten­sief. Maar na het zaaien, kun je samen oogsten. Dat kost tijd en vertrouwen, maar geeft ook het beste resultaat.' Waarvan akte. 

Matt Navarra Geek Out Q&A on steroids, met Dennis
Onze Dennis ging in gesprek met deze Britse freelance so­ci­al­m­e­dia-adviseur, en -strateeg, spreker en me­dia­com­men­ta­tor. Valt er iets te melden over social media in het nieuws, staat Matt geheid bij de BBC in beeld om zijn visie te geven. Waar kun je hem nog meer van kennen? Van The Social Media Geek Out, een Fa­cebook­groep met ruim 12 duizend leden. Voor de so­ci­al­m­e­di­a­ma­na­gers van deze wereld die mee willen praten over de nieuwste inzichten, hypes en memes. En niet te vergeten zijn onlangs gestarte podcast: Geek out with Matt Navarra. 

Indachtig het we­reld­wij­de thema van Social Media Week dit jaar: Stories zijn aan­trek­ke­lijk - om ver­schil­len­de redenen. Sto­ry­tel­ling is een van de be­lang­rijk­ste dingen op social media, daar maak je het verschil mee en kun je echt de interactie mee aangaan en contact maken met je doelgroep. 
AR en VR zullen daar een grotere rol in gaan spelen, aangejaagd door in­ter­na­ti­o­na­le merken. Instagram stories zal volgens Matt op termijn in Facebook stories overgaan. Hoewel je per platform andere redenen hebt om stories te gebruiken. Facebook ziet stories als het be­lang­rijk­ste format en geeft die dus een steeds pro­mi­nen­te­re plek, dat zal je dus ook op andere platforms steeds meer gaan zien.
De Whatsapp-variant, Status, wordt wereldwijd veel gebruikt, maar meer in Azië dan in Europa. Wat dan weer in­te­res­sant is omdat daar binnenkort op termijn ad­ver­ten­ties ver­schij­nen. Echt? Ja, echt.

Populair: groepen. Feit. Deze zijn succesvol omdat mensen elkaar echt helpen. Ook grote merken hebben de voordelen van Fa­cebook­groe­pen opgepikt. LinkedIn gaat hard achter Facebook aan. Het hangt - uiteraard - van de business af waar je het beste kunt zijn. 

Trending: short-form vi­deo­plat­forms. Zoals TikTok, Firework, byte (van de makers van Vyne). Allemaal populair en de moeite waard om in de gaten te houden. Hoog organisch bereik. Maar je weet: het zijn fases, niets is voor altijd. Als de ‘four year ex­ci­te­ment’ voorbij is, zien we wel weer. Ook opvallend in dat kader: If you can’t beat them, copy them. Facebook kopieert dus TikTok. Maar dan als een vader die cool wil zijn. Het resultaat: een eigen variant die niemand wil.

En als laatste: de grootste trend op de lange termijn is volgens Matt dat onze mobiel niet meer het voor­naams­te apparaat zal zijn. AR en VR worden be­lang­rij­ker. De ruimte die ontstaat wordt snel ingenomen door slimmere en kleinere devices. Sommige mensen zeggen dat er een device komt dat je gedachten 'op papier' kan zetten. Wil je iets mailen, dan gaat het via elek­tri­sche golven vanuit je hersenen richting een beeld­scherm. Creepy? Wees gerust, niks verandert plotseling, het gaat altijd staps­ge­wijs. En misschien is dat wel de be­lang­rijk­ste insight van deze Q&A.

Mastering the #1 Professional Feed - Marcel Molenaar (LinkedIn)
Ik gebruik LinkedIn al sinds mijn stu­den­ten­tijd (en vond er zelfs mijn baan bij RauwCC!). Allicht dat ik enorm benieuwd was naar wat Marcel Molenaar, coun­try­ma­na­ger bij dit platform, erover te vertellen had. Waarom is LinkedIn niet meer weg te denken als onderdeel van een optimale so­ci­al­m­e­di­a­mix? En wat maakt het zo uniek en effectief als het gaat om bereik, engagement en conversie? 

Marcel steekt in­ter­ac­tief van wal en vraagt welk woord in ons opkomt als we denken aan LinkedIn. Netwerken. Profielen. Vacatures. Content. Jobs. 'Voor mij gaat het vooral over succes, in de ruimste zin van het woord. Succes is in­ter­na­ti­o­naal. Kan zowel privé als zakelijk worden gebruikt. Geeft een per­soon­lij­ke touch. Je kan nooit in je eentje succesvol zijn, je hebt anderen nodig, toch?'

LinkedIn probeert mensen elke dag een beetje suc­ces­vol­ler te maken. Volgens Marcel heeft iedereen een talent, maar om succesvol te zijn moet je wel de kans krijgen. 'Onze visie is om die kans via LinkedIn voor iedereen bereikbaar te maken. Wie heeft hier LinkedIn? Open je app, en kijk eens naar je QR-code rechts bovenin. Zo voeg je op een nieuwe, makkelijke manier snel mensen toe.' Hey, deze functie kende ik zelf nog niet. Weer wat geleerd!

Het geheim van LinkedIn is volgens Marcel het Members First-principe. Waar andere platforms wellicht de nieuwste trends inzetten en meer “kunnen”, is LinkedIn trots op het feit dat ze de members en hun belangen altijd voorop stellen. Uit onderzoek is gebleken dat het platform al 3 jaar op rij als meest be­trouw­baar wordt gezien door de gebruikers. En daardoor sluiten steeds meer mensen zich aan. Elke dag weer. 'Met 660 miljoen Lin­kedIn’ers wereldwijd kunnen en willen we ook niet anders dan gezien worden als be­trouw­baar. Voor sommigen misschien saai en stoffig, maar het gaat bij ons om relevantie, vertrouwen en au­then­ti­ci­teit. Ik ben ervan overtuigd dat platforms die dit niet op orde hebben, het niet redden. Vertrouwen is het be­taal­mid­del voor interactie én dus meer zicht­baar­heid.'

Conclusie? Find your own story. Als je werkt aan je merk zijn dat je leads van morgen. 'Zorg dat je altijd ‘aan’ staat. Bouw non-stop aan het vertrouwen en de reputatie van je merk. Dit zorgt voor meer efficiency, be­trok­ken­heid en bereik. Blijf vragen: waarom doen wij wat we doen en waarom willen we dit bereiken? Die eeuwige zoektocht naar nieu­wig­heid is ook een valkuil. Alles moet nieuw, nieuwer, nieuwst. Maar wat voor de een oud is, is voor de ander nieuw. Als iets werkt, dan hoeft het niet altijd nieuw. Big Rock content, noemen zij dat', aldus Marcel. If it works it works. 

De wondere wereld van virtuele influencers - Rocco Stallvord (#SPON)
De wondere wereld van virtuele in­flu­en­cers. Verzonnen digitale karakters die actief zijn op social media en daar miljoenen volgers hebben. Top­mo­del­len, Barbie, en zelfs een baby. Hoe kan dat? 'Omdat we iets van hen in onszelf herkennen, en dat vinden we leuk!', aldus in­flu­en­cer­mar­ke­ting­pi­o­nier Rocco Stallvord. 

Volgens Rocco zullen virtuele in­flu­en­cers en as­sis­ten­ten steeds normaler worden. In de “echte” wereld is namelijk ook nog maar heel weinig real life over. En of je dan een virtuele influencer hebt met miljoenen volgers of een menselijke, het gaat uit­ein­de­lijk altijd om engagement, li­ke­a­bi­li­ty en experience. En die hebben virtuele in­flu­en­cers absoluut!

Zo is Barbie al sinds 2015 aan het vloggen; ze heeft miljoenen volgers. Dit trekt voor­na­me­lijk de jongste doelgroep en is vooral “voor de leuk”. Maar er zijn ook talloze andere soorten accounts. Accounts met een ach­ter­lig­gen­de boodschap, zoals bee_nfluencer. Dit bij­en­ka­rak­ter­tje met 219K volgers zet zich met de op­breng­sten van sa­men­wer­kin­gen in voor de be­scher­ming van de bij­en­po­pu­la­tie. Of bebiselis, de virtuele influencer-baby die tips en advies geeft aan ouders met peuters. Of Lilmiquela die zo prachtig (gemaakt) is dat ze dagelijks 1,7 miljoen volgers kan boeien en zelfs een sa­men­wer­king had met een menselijk topmodel in een campagne van fashion brand Calvin Klein. 

Volgens Rocco zullen de virtuele in­flu­en­cers er niet per se voor zorgen dat de menselijke exemplaren verdwijnen. Hij denkt vooral dat het een mix zal worden. The best of both worlds. Dat ligt vooral aan het feit dat virtuele in­flu­en­cers altijd “aan” staan: je kan ze con­tro­le­ren, 24/​7 com­mu­ni­ce­ren met de achterban, vormgeven naar je eigen merk en je maakt natuurlijk op de langere termijn ook minder kosten. En het idee blijft hetzelfde; een account met duizenden of zelfs miljoenen volgers kan prima een merk, product of dienst aanprijzen. Of zelfs am­bas­sa­deur worden van je brand, zoals Lil Miquela dat ook is voor #TeamGalaxy van Samsung. 

Hoewel we nog aan het begin staan van de take-over door virtuele in­flu­en­cers, gaat de opmars wel razendsnel. Toch is alleen een virtuele influencer creëren en inzetten niet voldoende. 'We zijn nog steeds pro-human en willen dan ook menselijke ei­gen­schap­pen blijven zien. Wat is de ach­ter­grond van de influencer? Wie is hij of zij? Waar komt hij of zij vandaan? En waar ligt hij of zij ‘s nachts van wakker? Dingen die wij als mens belangrijk vinden, moeten we te­rug­vin­den bij de virtuele influencer. Zit dat snor en kunnen we ons ermee iden­ti­fi­ce­ren? Dan vinden we een bot­flu­en­cer stiekem eigenlijk wel héél erg leuk!', aldus Rocco. 

Meer blogs