11.06.2020

THE SOCIAL CONFERENCE 2017

1704 Header Social Conference

KOPIËREN, VERTROUWEN EN METEN

Op donderdag 23 maart was ik naar The Social Conference in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam. Via organisator Emerce, want daar schrijf ik dan later weer een artikel voor. Dus die heb je nog tegoed.

Anyway. Nu is het bij RauwCC de gewoonte: bezoek je een bran­che­ge­re­la­teerd congres, relevant evenement of nuttige net­werk­bij­een­komst - schrijf er over. Het liefst in de vorm van een blog. Dus als chef tekst ontkom ook ik daar niet aan. 

TREND 1: KOPIËREN

De korte sa­men­vat­ting is: weinig nieuws onder de sociale zon. Althans, baan­bre­ken­de cases of op­zien­ba­ren­de nieuwtjes zaten er niet tussen. Wel de be­ves­ti­ging van wat we al dachten te weten, een paar in­te­res­san­te platforms en apps, en enkele opvallende, over­koe­pe­len­de trends.

Zo wisten meerdere sprekers te benoemen dat relevantie van le­vens­be­lang blijft. En dat valt niet mee, omdat platforms steeds homogener worden: iedereen gaat van tekst, naar foto, naar video. Steeds meer kanalen bieden ver­ge­lijk­ba­re aan­vul­len­de func­ti­o­na­li­tei­ten, denk aan de stories-varianten op Instagram, Messenger en Facebook die Snapchat zo lang­za­mer­hand de markt uit werken. Want als iets goed werkt kopieer je het, of koop je het.

TREND 2: VERTROUWEN

Een ander in­te­res­sant fenomeen: user generated content (ugc). Hoe kom je er aan? Hoe zet je het in? Hoe manage je het? Zowel XITE als Bol.com bespraken cases waarbij ze ugc inzetten om doel­stel­lin­gen te behalen. De mu­ziek­zen­der om - samen met H&M - mil­len­ni­als te bereiken, de online al­les­ver­ko­per om nieuwe me­de­wer­kers aan te trekken. Bol is van mening dat je de neiging moet on­der­druk­ken om die content te willen bewerken. Omdat niet redigeren, dus het echte verhaal laten zien, vertrouwen geeft. Lastig voor com­mu­ni­ca­tie­profs. XITE deed dat in eerste instantie wel. Alle content, in hun geval vlogs, werd ge-edit. Daar hadden ze zich enigszins op verkeken. Live-video is veel meer van nu, daar gaat volgende keer de focus naartoe, was de conclusie. Dus dat betekent ook hier, minder controle op het resultaat. Vertrouwen is het sleu­tel­woord. Zowel van interne als externe bronnen. Spannend. Ik ben benieuwd of dit een trend is die zich doorzet. Vooralsnog houden wij graag de regie over wat er “de ether ingaat”.    

ONDERZOEK: CONNECTED LIFE

In­te­res­sant vond ik het in­ter­na­ti­o­na­le onderzoek Connected life, waar Judith ten Bokkel van Kantar TNS (voorheen: TNS NIPO) namens Nederland een grote rol in speelt. Onderwerp: Welke experience zoekt mijn connected consumer op social? Laat ik nou net daarover mijn artikel voor Emerce schrijven. Interesse? Houd dan onze socials of de website van Emerce in de gaten, zie je hem vanzelf voorbij komen.

AANPAK: BOTTOM UP ÉN TOP DOWN

Dan, een spreker met visie. Krachtig, up-tempo en met herkenbare waarheden. Stefan Lam legde uit waarom het belangrijk is om social terug te stoppen in social media. Omdat - volgens hem - social in de hele or­ga­ni­sa­tie thuishoort. Omdat we een oprecht sociale ervaring wensen, en geen fictieve profielen en/​of obligate reacties. We willen de mensen achter het logo zien en spreken. Hun be­trok­ken­heid voelen.

Hoe je dat doet? Hij pleit ervoor de kracht van me­de­wer­kers in te zetten - net als bij Bol.com. Door thema’s te bepalen, die te koppelen aan mensen met passie en ze de juiste rol te geven, naar binnen en naar buiten. Daarbij help je ze en houd je er te­ge­lij­ker­tijd rekening mee dat ieder zijn eigen stijl heeft. Want de een kan goed blogs schrijven en een ander komt beter tot zijn recht met een vlog. Zijn tips:
  • Vind goede content, bij­voor­beeld met nine connections
  • Deel successen in je or­ga­ni­sa­tie, en beloon me­de­wer­kers (bij­voor­beeld door hen een eigen platform te bieden)
  • Maar bedenk, me­de­wer­kers zijn geen mar­ke­ting­in­stru­ment
  • Meet progressie, maar staar je niet blind op ROI
  • Werk bottom up én top down, krijg ook het management social
  • De kern is: relevantie en relaties.

TREND 3: METEN

Afsluitend zag ik de Brit Jamie Maple, senior strategist bij Wilderness in Londen vertellen over curated sto­ry­tel­ling. Zij werken veelal voor de film­in­du­strie en zoeken doel­ge­richt naar precies die in­te­res­se­ge­bied­jes waardoor het publiek getriggerd wordt om de con­ver­sa­tie aan te gaan en content te delen. Analytics en data zijn hierbij belangrijk om te testen en te leren. Be­lang­rij­ke tip: vertel een verhaal dat laat zien wat jij wilt dat het publiek van je denkt. Heb je hem?

En waarom wil je je publiek laten par­ti­ci­pe­ren? Omdat je engagement kunt meten! Oftewel, social moet weer social worden zodat je wat je met de zachte kant bereikt in­zich­te­lijk kunt maken in harde cijfers. Want dat is het mooie van social media.   

Meer blogs