Concrete richting aan een campagne in ontwikkeling

Aedes Vernieuwingsagenda

De uitdaging

Aedes, vereniging van Nederlandse woningcorporaties, heeft de ambitie om samen met corporaties en partners te werken aan vernieuwing, ontwikkeling en kennisdeling. Komend jaar, en nog zeker enkele jaren daarna. De veranderende maatschappij vraagt daarom. Om de doelgroep in actie te laten komen was er behoefte aan een aantal communicatie-elementen. Als startpunt een aanjager tijdens een drietal bijeenkomsten, iets om mee te geven aan deelnemers en aansluitend een passende verwijzing naar een digitaal kanaal voor meer informatie.

Onze aanpak

Om de wensen van Aedes vorm te geven bedachten we een viertal onderdelen. Allereerst een iconenset om gezicht te geven aan de belangrijkste thema’s van de Vernieuwingsagenda: bedrijfsvoering, betaalbaar bouwen en wonen, digitalisering, leefbare wijken en buurten, verduurzaming, wonen en zorg. Deze vormden een heldere basis en kwamen terug in de rest van de uitingen: een motion graphic, een folder en een webpagina.
RauwCC verzorgde concept, copy en design van alle onderdelen. Om de kracht vooral bij de corporaties en hun partners te laten, kozen we voor een stijl die dicht bij de huisstijl van Aedes bleef, maar hen minder direct als afzender van het geheel aanwees. 
 

Het resultaat

Alles bij elkaar vormden de onderdelen een passend geheel en een ijzersterk vertrekpunt voor Aedes’ ambities in de branche:
“Toen we met Niels in gesprek gingen was inhoudelijk nog veel niet duidelijk. Het gesprek hielp ons om desondanks de bedoelingen te concretiseren. De heldere elementen van de huisstijl die RauwCC ontwikkelde voor de Vernieuwingsagenda hebben we inmiddels voor talloze uitingen gebruikt. Bijna tweehonderd mensen bezochten de kick-off. Ruim honderd van hen sloten zich aan bij één van de coalities. En de eerste werkateliers zijn inmiddels gestart!”
(José Onderdenwijngaard, communicatieadviseur Aedes).

200
deelnemers
100
aangesloten bij coalitie