Hoe breng je een superslimme app aan de man?

UITDAGING

Je zult het maar hebben, een medische conditie waardoor je niet naar het buitenland durft. Omdat je bang bent dat je niet kunt uitleggen wat je mankeert wanneer je hulp van een arts nodig hebt. Die tijd is voorbij. Daar hebben een aantal slimme jongens namelijk iets op bedacht. Inderdaad: there’s an app for that. Met resq.life kan een bui­ten­land­se arts in zijn eigen taal iemands medische dossier inzien. Geweldig, toch? Alleen, hoe leg je op een be­grij­pe­lij­ke en aan­trek­ke­lij­ke manier uit hoe de app werkt, voor wie het is en wat je er exact mee kunt? En hoe brengen we deze app ‘aan de man’?

AANPAK

Een motion graphic, zo bleek na een eerste intake-gesprek, was de ultieme vorm om hier invulling aan te geven. Bijkomende uitdaging was dat tijdens het maken van deze productie de ont­wik­ke­ling van de app zelf ook nog in volle gang was. Dat betekende een continu proces van bij­scha­ke­len en updaten.

Achter de app zit heel veel techniek en medische kennis, maar daar hoef je de gebruiker niet mee te vermoeien. Wat overblijft is een helder verhaal dat de be­lang­rijk­ste voordelen benoemt, kort uitlegt hoe het globaal werkt en oproept vooral de app te downloaden. Bij een helder verhaal horen ook heldere beelden. Zonder truukjes of grafi-technische hoog­stand­jes. Dat is niet nodig is en leidt af van het doel. Een motion graphic moet simpelweg doen doen. En soms is dat superfancy en in dit geval pretty straightfor­ward - in goed Nederlands.

RESULTAAT

Zo ontstond een bondige 2D-motion graphic van krap anderhalve minuut. Lang zat. Uitgevoerd in diverse talen, zowel in de voice-over als on­der­ti­te­ling. Precies zoals de app in een en veelheid aan talen be­schik­baar is.

Om de app te laden in de playstore en app store maakten we ook onboarding-schermen met bij­pas­sen­de copy. Ten slotte schreven we er een pers­be­richt bij. Een motion graphic krijgt namelijk niet spontaan bereik - daar moet je wel wat voor doen. Met een pers­be­richt in pr.co, waarmee we graag werken, heb je volop mo­ge­lijk­he­den je digitale artikel te verrijken met foto’s, video’s, quotes, logo’s, con­tact­ge­ge­vens en niet te vergeten handige share-opties voor social media. Aanrader.