WONINGCORPORATIES NEDERLAND.
Een blauwdruk voor social media

SOCIAL MEDIA: DE STRATEGIE DIEPER IN JE ORGANISATIE

 • Client

  WONINGCORPORATIES NEDERLAND
 • What we did

  Strategie
 • The Team

  Strategie & Data

Uitdaging

Wo­ning­cor­po­ra­ties Nederland sig­na­leer­de bij haar leden een veel­voor­ko­men­de vraag: kunnen jullie helpen bij onze so­ci­al­m­e­dia­stra­te­gie? Die vraag legde de op­dracht­ge­ver vervolgens letterlijk bij ons neer. Aan ons de uitdaging om voor kleine-, mid­del­gro­te en grote wo­ning­cor­po­ra­ties een blauwdruk voor hun so­ci­al­m­e­dia­stra­te­gie te ont­wik­ke­len. Op maat geschreven, getoetst aan de praktijk, met voldoende handvatten om zelf­stan­dig aan de slag te gaan.

Kunnen jullie helpen met de strategie voor onze social media?

Deliverables

 • Klankbordgroep
 • Kick-offsessie
 • Socialmediastrategie
 • Fysieke blauwdruk

Aedes:

Tijdens deze sessie kregen we de be­lang­rijk­ste doelen, doel­groe­pen, kansen en pijnpunten boven water.

Oplossing

Na een oproep onder com­mu­ni­ca­tie­ad­vi­seurs van wo­ning­cor­po­ra­ties in een Fa­cebook­groep (via Wo­ning­cor­po­ra­ties Nederland) stelden we een klank­bord­groep samen. Deze nodigden we uit voor een kick-offsessie in ons RauwCC HQ. Tijdens deze sessie kregen we de be­lang­rijk­ste doelen, doel­groe­pen, kansen en pijnpunten boven water. Dit vormde de basis voor de blauwdruk, aangevuld door een uit­ge­brei­de bijlage die per so­ci­al­m­e­dia­ka­naal specifieke kansen en be­drei­gin­gen benoemt. 

"Beste sessie tot nu toe!" (Social Media Week 2016)

Veel positieve reacties

Resultaat

De blauwdruk ontvangt veel positieve reacties van de leden van Wo­ning­cor­po­ra­ties Nederland en wordt veelvuldig gedownload en ge­raad­pleegd. Al in de zomer van 2016 lanceerden we samen met de op­dracht­ge­ver de blauwdruk voor 45 nieuws­gie­ri­ge com­mu­ni­ca­tie­me­de­wer­kers van evenzoveel wo­ning­cor­po­ra­ties uit het hele land.

En de case bleek zowel voor Wo­ning­cor­po­ra­ties Nederland als voor onszelf zo in­te­res­sant en leerzaam dat we daar ge­za­men­lijk mee de bühne zijn opgestapt tijdens Social Media Week Rotterdam, in november 2016. Reactie van de zaalwacht, halverwege dag twee: 'Beste sessie tot nu toe!'

Ook iets voor jou? Kom eens een bakkie doen!