Skytools.
Daar drone je toch van?

HOE JE OPDRACHTGEVERS NOG BETER KUNT LATEN VLIEGEN

 • Client

  Skytools
 • What we did

  3D-animatie, Design, Copy
 • The Team

  Premium Content & Design, Community & Copy

Uitdaging

State-of-the-art drones en dro­ne­tech­niek. High-tech rand­ap­pa­ra­tuur, een opleiding tot dro­ne­pi­loot of be­ge­lei­ding tijdens het cer­ti­fi­ce­ringstra­ject. De re­gel­ge­ving rond drones die zich pijlsnel ontwikkelt. Allemaal zaken waarmee Skytools nét even sneller is dan de rest. Knap. En handig.
Dat wilden ze uiteraard graag de wereld laten weten. Er stond al het een en ander. Een huisstijl, door­ver­taald in allerhande sta­ti­o­nai­ries - maar niet per se heel consistent of con­cep­tu­eel door­ge­voerd. Dat kon beter. Wij hielpen ze met het ontwerpen, op­ti­ma­li­se­ren en ma­te­ri­a­li­se­ren van een scala aan com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len. Die laten we in vo­gel­vlucht de revue passeren. Aan boord!

Nét even sneller dan de rest

Deliverables

 • Motion grapic (company video)
 • Videobrochure
 • Stationairies
 • Keynote

Videobrochure:

Je boodschap excusief verpakt en écht laten binnenkomen

Oplossing

De eerste opdracht was een be­drijfs­vi­deo. Bijzonder was hierbij om deze ook in een vi­deo­bro­chu­re te verpakken. Zo breng je je boodschap in de meest exclusieve vorm. Want een video maken is één, maar hij moet ook bin­nen­ko­men - en landen. 
Hierna was het de beurt aan een serie offline-producten. Denk aan: vi­si­te­kaart­jes, thank you-notes, labels voor flightca­ses, flyers en een offertemap. Tenslotte - hoewel we met deze fijne op­dracht­ge­ver nog lang niet klaar zijn - verzorgden we een be­drijfspre­sen­ta­tie gevat in Keynote. 

Het Skytools-gevoel in woord en beeld uitdiepen en doorvoeren...

...dat maakte het werk voor zowel designer als copywriter extra leuk.

Resultaat

Onze toe­ge­voeg­de waarde? Verder denken en doen. Het Skytools-gevoel in woord en beeld uitdiepen en doorvoeren.
De motion graphic voerden we uit in 3D, waarbij onze art­di­rec­tor Eric de gehele dro­ne­han­gaar in Heinenoord tot in detail nabouwde, op basis van foto’s en per­soon­lijk bezoek. De tekst is gelardeerd met lucht­vaart­ge­re­la­teer­de termen. Dat maakte het werk voor zowel designer als copywriter extra leuk.  
En verder? De sta­ti­o­nai­ries voorzagen we van korte, prik­ke­len­de zinnetjes als ‘Are you ready for take-off?’ en leuke de­sign­vond­sten als een lan­dings­plat­form voor drones als grafisch element. Met een vi­si­te­kaart­je in de vorm van een drieluik, dat uit­ein­de­lijk vierkant is, en een deels ge­la­ser­stanst logo. 
We brachten structuur aan in de be­drijfspre­sen­ta­tie door templates in de huisstijl te creëren. Met suggesties in variaties aan pagina’s om content te laden in onderdelen naar keuze: ti­tel­pa­gi­na, in­tro­duc­tie, index en hoofd­stuk­ken. Wel zo praktisch, zelf naar smaak in te vullen en verzekerd van een con­sis­ten­te basis.

Ook iets voor jou? Kom eens een bakkie doen!