Croo­n­wol­ter&dros.
Maak een digitale maquette, in 3D graag!

Primeur voor de HoloLens

 • Client

  Croo­n­wol­ter&dros
 • What we did

  Augmented Reality, 3D-animatie, Design, Copy
 • The Team

  Premium Content & Design, Community & Copy

Uitdaging

De meeste mensen hebben wel een globaal beeld hoe een tunnel aangelegd wordt: je graaft een tunnel, schuift er tun­nel­de­len in en brengt wat asfalt aan op de vloer. Simpel toch? Nee dus. Het aanleggen van een tunnel is een complexe aan­ge­le­gen­heid waarbij veel processen komen kijken die door ver­schei­de­ne partijen worden uitgevoerd. Croo­n­wol­ter&dros verzorgde onlangs samen met Voorbij Fun­de­rings­tech­niek en Mobilis het gehele traject van de aanleg van een tunnel. Daar waar haar zus­ter­be­drij­ven het meer zichtbare werk verrichten is het werk van Croo­n­wol­ter&dros minder in het oog springend. Naast elementen zoals de camera’s en ver­lich­ting, verzorgen zij ook vooral het hart van de tunnel; de bekabeling, de technische in­fra­struc­tuur en de apparatuur en software die alles regelen.

Croo­n­wol­ter&dros wilde het eind­re­sul­taat van deze tunnel op een leuke en duidelijke manier laten zien. Maar hoe? En dan ook nog op een beurs, waarbij mensen in het voor­bij­lo­pen in een oogwenk aan­ge­trok­ken moeten worden tot jouw verhaal.

EEN DIGITALE MAQUETTE IN 3D.

Deliverables

 • 3D augmented reality maquette
 • Copy
 • Design

Croo­n­wol­ter&dros:

Heel in­ter­ac­tief, deze AR-ervaring op de Microsoft HoloLens.

Oplossing

Je zou natuurlijk een maquette kunnen laten maken, waarin de ver­schil­len­de processen van tunnelbouw ge­vi­su­a­li­seerd worden. Erg mooi, maar dit sluit niet helemaal aan op het in­no­va­tie­ven karakter van Croo­n­wol­ter&dros. Dan maar een digitale maquette, in 3D. En in­ter­ac­tief. Als ‘Augmented Reality’ ervaring op de Microsoft HoloLens bril. 

Voordat wij zelf konden uitleggen en vi­su­a­li­se­ren wat er bij de bouw van een tunnel komt kijken moesten we natuurlijk eerst zelf weten hoe dat zit. Tijdens een diepte-interview met experts van de betrokken partijen kregen we haarfijn uitgelegd welke processen er bij de tunnelbouw komen kijken. Daarnaast hadden we tijdens het project nauwgezet contact met de op­dracht­ge­vers om te zorgen dat alles 100% klopt. 

Naast de tunnelbouw zelf moesten we ook uitpluizen hoe dit allemaal weer­ge­ge­ven kon worden op de Microsoft HoloLens. Om te beginnen hebben we alle objecten zoals voertuigen en tun­nel­on­der­de­len in ons vertrouwde 3D-programma Cinema4D vorm­ge­ge­ven. Vervolgens hebben we, in nauwe sa­men­wer­king met Croo­n­wol­ter&dros, deze elementen sa­men­ge­voegd in Unity - een applicatie welke doorgaans gebruikt wordt voor de ont­wik­ke­ling van games - waarmee de in­ter­ac­ti­vi­teit ge­pro­gram­meerd kon worden die nodig was voor de HoloLens.

Dit keer geen likes...

...het was namelijk een AR-ervaring via de HoloLens op Infratech 2019.

Resultaat

Sta­tis­tie­ken over online views en likes hebben we dit keer niet, dit was immers een Augmented Reality-ervaring, om te bekijken via een HoloLens op de Infratech 2019 Beurs.

Wat we wél kunnen zeggen is dat de klant bijzonder tevreden was over het resultaat en de korte door­loop­tijd van slechts twee weken waarin het project ge­re­a­li­seerd is. En wij kunnen te­rug­kij­ken op een fijne sa­men­wer­king met de klant en het was een tof project om te doen. 

Ook iets voor jou? Kom eens een bakkie doen!