Plek makelaars.
Je weet wel, de makelaar op de Pannekoekstraat

NIEUWE UITSTRALING MET BEHOUD VAN KARAKTER

 • Client

  Plek makelaars
 • What we did

  Design, Copy
 • The Team

  Premium Content & Design, Community & Copy

Uitdaging

Het aanbod van makelaars in Rotterdam is groot. Hoe zorg je er dan voor dat je opvalt in dit enorme landschap? Plek - voorheen vernoemd naar en vallend onder Namaco (Nation Makelaars Collectief) - was toe aan een nieuwe koers.

Ze on­der­scheid­den zich in de branche al door hun moderne en per­soon­lij­ke aanpak, maar wilden dit nu ook visueel uitstralen. Onze uitdaging was om zowel de naam, als de identiteit van deze or­ga­ni­sa­tie een nieuw gezicht te geven. Be­lang­rij­ke fo­cus­pun­ten hierbij waren dat het en­thou­si­as­te en per­soon­lij­ke karakter van Plek behouden blijft. De oplossing? Een nieuwe naam- en identiteit met een Rot­ter­dam­se inslag.

Hoe vallen we op én blijven we onszelf?

Deliverables

 • Corporate identity
 • Naam & tagline
 • Teasercampagne

Niels, copywriter:

Staaltje goed luisteren naar de klant

Oplossing

Na een in­ta­ke­ge­sprek met de op­dracht­ge­ver waarin we alle wensen en voorkeuren vast­stel­den, ging collega Niels eerst aan de slag met een nieuwe naam. Ingrediënten: per­soon­lijk, een beetje meer, een verademing, Rotterdams (in de Pan­ne­koeks­traat), klein, aandacht, open, hip. Hieruit kwamen vijf namen, meer dan ge­brui­ke­lijk - omdat we zoveel (goede) ideeën hadden ;-) De winnaar is inmiddels bekend. On­der­bou­wing voor de naam Plek: Kort en krachtig. Synoniem voor: plaats, locatie, woning waar je je thuisvoelt - "een eigen huis, een ... onder de zon". Maar ook: hier is het, of hier moet je zijn en wij vinden de plek voor jou, wij zorgen dat jij jouw plek krijgt, voor iedereen is er (een) plek.

Bij een naam hoort - meestal - een tagline. Dat werd: Thuis in Rotterdam. Waarom? Niels pikte dit bij de op­dracht­ge­ver op, tijdens een te­le­foon­ge­sprek. Of zoals hij zelf zegt: ‘Staaltje goed luisteren naar de klant. Want dit is precies wie jullie zijn. Letterlijk een plek in Rotterdam en figuurlijk waar jullie zo goed thuis zijn. Kortom, precies weten wat je doelgroep wil. Voelt warm en eigen.’   

De tweede stap was de vertaling van de gekozen naam naar een nieuwe identiteit. In dit proces is kritisch gekeken naar het on­der­schei­den­de vermogen van de op­dracht­ge­ver. Een pro­fes­si­o­ne­le uit­stra­ling maar wel door middel van een ver­nieu­wend en modern karakter.

Het mocht best een beetje Rotterdams en te­gen­draads zijn.

Het uit­ein­de­lijk ontworpen logo sluit hier perfect op aan. Het gebruik van een zwarte cirkel - een let­ter­lij­ke vertaling van het de naam Plek - ge­com­bi­neerd met een klassieke, moderne letter. Daarnaast een subtiele verwijzing naar een dak, verweven in de letter K.

Na het logo volgden diverse door­ver­ta­lin­gen: van vi­si­te­kaart­jes en brief­pa­pier tot de gehele gevel waarbij het logo groot prijkt op de etalage.

In de weken voor­af­gaand aan de lancering ont­wik­kel­den we een tea­ser­cam­pag­ne: posters in de binnenstad waarbij alleen de zin ‘Zit jij nog op je Plek?’ werd afgebeeld. Na één week werden deze posters vervangen door het logo van Plek én de website, waarmee we de nieuwe huisstijl onthulden.

Opvallen in een landschap van con­cur­ren­ten

Plek makelaardij

Thuis in Rotterdam

Resultaat

Na de tea­ser­cam­pag­ne is in januari de nieuwe huisstijl gelanceerd en ge­com­mu­ni­ceerd naar bestaande klanten en relaties in een nieuws­brief. In de eerste maand leidde dit al tot meerdere leads. Er volgde een officiële opening waarbij collega’s en be­trok­ke­nen uit het vak aanwezig waren. Zeer positieve reacties op de gehele uit­stra­ling. Hulde.

Inmiddels groeit het aanbod van Plek steeds verder. De per­soon­lij­ke aanpak is gebleven, en met de nieuwe identiteit is de eerder genoemde uitdaging zeker behaald: het opvallen als ma­ke­laars­kan­toor in dit enorme landschap van con­cur­ren­ten. Wij kijken met en­thou­si­as­me terug op dit toffe project en een heel fijne sa­men­wer­king met de op­dracht­ge­ver. En nog steeds, want we zijn nog lang niet op elkaar uitgekeken.

Ook iets voor jou? Kom eens een bakkie doen!