PIXELPOOL.
De (meer)waarde van 3D

Een modieuze animatie… dankzij een tijdloze designwet

 • Client

  PIXELPOOL
 • What we did

  3D-animatie, Copy
 • The Team

  Community & Copy, Premium Content & Design

Uitdaging

PixelPool speelt al ruim 20 jaar een leidende en in­no­va­tie­ve rol in de fashion-industrie. Hun expertise: digitale 3D-modellen van kleding waarmee modemerken ge­mak­ke­lij­ker, sneller, duurzamer en voor­de­li­ger werken. Deze expertise hebben ze met al die ervaring ge­com­bi­neerd en aangevuld met andere 3D-opties en -tools tot een platform waar modemerken gedurende het gehele proces (van mer­chan­di­sing en visual mer­chan­di­sing tot sales) voordeel kunnen halen uit ‘de waarde van 3D’. 

De vraag aan ons: breng ons nieuwe platform in beeld met een motion graphic. Extra uitdaging: ten tijde van de aftrap was er nog geen naam, laat staan een huisstijl. Maar de klok tikte. Er was amper zes weken de tijd om dit te tackelen.

Breng ons nieuwe platform in beeld met een animatie
[]

Deliverables

 • Copy
 • Design
 • 3D-animatie

Pixelpool

Huisstijl: strak. 3D-design: haarscherp. Copy: to-the-point. 

Oplossing

Wat het niet mak­ke­lij­ker maakte was dat het ont­wik­ke­len van de naam en huisstijl langer duurde dan verwacht - dan is het lastig starten met een motion graphic - en dat de initiële wensen door voort­schrij­dend inzicht werden bijgesteld. Van een oor­spron­ke­lij­ke ‘mid­del­lan­ge 2D-video met alvast wat inzicht in wat het platform te bieden technisch te bieden heeft en de voordelen voor de doelgroep on­der­steund door een voice-over’ naar ‘een korte 3D-video met de nadruk op sfeer, emotie en innovatie’. 

Maar hé, daar ging we ons niet door laten te­gen­hou­den natuurlijk. Sterker, in nauwe sa­men­wer­king met onze design- en com­mu­ni­ca­tie­con­cul­le­ga’s van Ape to Zebra kwamen naam, huisstijl, 3D-design en copy steeds dichter bij elkaar.

Extra uitdaging: ten tijde van de aftrap was er nog geen naam, laat staan een huisstijl.

Te­rug­kij­kend: een modieus com­mu­ni­ca­tie­pa­rel­tje dankzij de tijdloze designwet: Less is more.

Resultaat

Naam: Dtail. Huisstijl: strak. 3D-design: haarscherp. Copy: to-the-point. Door steeds meer weg te laten en tot de essentie te komen van waar Dtail voor staat, brachten we de opdracht terug tot een compacte, in het oog springende 3D-motion graphic. In krap 30 seconden een aan­een­scha­ke­ling van: niet van echt te on­der­schei­den 3D-fabrics, subtiel in de vorm van de letters van Dtail, heldere one-liners die je laten voelen waar het om gaat, on­der­steund door een spannend stuk muziek dat nog verder de toon zet.

Een eind­re­sul­taat waar alle partijen zich in kunnen vinden en ieders in­di­vi­du­e­le expertises de ruimte krijgen om te shinen - dankzij de nodige kill-your-darlings van alle partijen. Te­rug­kij­kend: een modieus com­mu­ni­ca­tie­pa­rel­tje dankzij de tijdloze designwet: Less is more.      

En nu? Dtail is inmiddels succesvol ge­ïm­ple­men­teerd door de grootste spor­tret­ai­ler op aarde en effectief toegepast in een reeks landen en showrooms over de gehele wereld.

 

Ook iets voor jou? Kom eens een bakkie doen!